จังหวัดลพบุรีสนับสนุนบทบาทหญิงไทย

วันที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระบุว่า ปัจจุบัน สังคมให้ความสำคัญกับสิทธิและความเสมอภาคของสตรีมากขึ้น แต่ก็ยังมีสตรีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังถูกเลือกปฏิบัติ รัฐบาลจึงมีความห่วงใยและได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพและรายได้

ด้านประธานกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บอกว่า ได้กู้เงินเพื่อนำมาลงทุนสร้างอาชีพ จนทำให้มีสินค้าขึ้นชื่อหลายชนิด ทั้งผ้ามัดหมี่ และของชำร่วยต่างๆ ที่ผลิตจากผ้ามัดหมี่  

สำหรับจังหวัดลพบุรี ในปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหลากหลายประเภท ทั้งเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน และคหกรรม ซึ่งช่วยให้สมาชิกของกองทุนฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี