ประเพณีปอยหมั่งกะป่า ประจำปี 2561 จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 07:56 น.

Views

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเปิดงานประเพณีปอยหมั่งกะป่า หรือประเพณีเขาวงกต ประจำปี 2561 ของอำเภอแม่ลา ภายในงานมีการประกวดธิดาชนเผ่าวงกต กระประกวดแม่บ้านสุดสวย ประกวดร้องเพลง สำหรับงานประเพณีปอยหมั่งกะป่า หรืองานบุญเขาวงกต เป็นประเพณีมาจากความเชื่อว่าเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร ได้เสด็จออกจากเมืองไปอยู่ป่าหิมพานต์ หรือดอยหมั่งกะป่า หรือเขาวงกต ซึ่งเป็นเทือกเขาที่คดเคี้ยวสูงใหญ่ 9 ชั้น เพื่อบำเพ็ญทานบารมี และเชื่อว่าผู้ที่ไม่มีบุญจะไม่ไปถึงอาศรมของพระเวสสันดร