กรมขนส่งฯ เผย แท็กซี่ครองแชมป์กระทำผิดกฎมายสูงสุด-สั่งคุมเข้มดูแลพฤติกรรม

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 05:07 น.

Views

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะที่มีพฤติกรรมกระทำผิดตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของรถตู้โดยสาร, รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร และสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดี

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดตามกฎหมายรวม 459 ราย โดยรถแท็กซี่ ครองแชมป์กระทำความผิดมากที่สุดถึง 405 ราย ซึ่งความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร, ไม่กดมิเตอร์ รองลงมา คือ รถตู้โดยสาร พบการกระทำความผิด จำนวน 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่ถูกต้อง และสุดท้าย คือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง พบ 13 ราย ที่กระทำความผิด จากการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ป้ายดำมาให้บริการ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและส่งเข้ารับการอบรม พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ โดยหากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิม จะมีการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี