พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จับนายทุนเงินกู้พร้อมของกลางกว่า 30 ล้านบาท

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 05:07 น.

Views

ของกลางประกอบไปด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไถเพื่อการเกษตร รวม 22 คัน สัญญากู้ยืมเงิน 732 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โฉนดที่ดิน มูลค่า 300,000 บาท สมุดบัญชี และบัตร ATM จำนวนมาก เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดปราจีนบุรี  ไปบุกจับ และยึดมาได้ จากนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ จำนวน  2 ราย คือ นายประมวล วงษ์วิลา อายุ 45 ปี  ซึ่งมีพฤติการณ์ ให้ผู้กู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อย นำหลักทรัพย์ เช่นรถ สมุดบัญชีธนาคาร หรือโฉนดที่ดิน มาค้ำประกัน ส่วนนางฉลวย ด่านวิริยะกุล อายุ 68 ปี ได้ปล่อยเงินกู้นอกระบบมาตั้งแต่ปี 2543 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6-10 ต่อเดือน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหา ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด   และ มีไว้เพื่อนำออกไปซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี