News

ภาพเป็นข่าว : ไอเดียเก๋ แปลงถังขยะเป็นถังการ์ตูน

ไอเดียเก๋...ดึงดูดให้คนใส่ใจ เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง...ใครสนใจ นำไปทำตามบ้าง ...