แพทย์เตือน! ระวังโรคชิคุนกุนยา หากละเลยถึงขั้นเสียชีวิต-พบระบาดใน อ.หาดใหญ่

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 05:07 น.

Views

นายแพทย์ พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่  เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่  พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาเข้ามารักษาตัวรายแรกในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้   โดยมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ มารับการรักษารวม 201 ราย  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-24 ปี  และยังพบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งครอบครัว

ผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา จะมีไข้สูง มีผื่นตามตัว และปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ บางรายหากอาการรุนแรง อาจถึงขั้นเดินไม่ได้  ถึงแม้โรคนี้จะไม่ร้ายแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออก แต่หากพบผู้ป่วยต้องสงสัย ต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อรักษา เพราะหากปล่อยปละละเลย ก็อาจทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้  

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าตกใจ เพราะโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้  โดยขณะนี้ ทางโรงพยาบาลได้แนะนำผู้ป่วยและญาติ   กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายรอบๆ บ้าน และระวังอย่าให้ยุงกัด  

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยา อำเภอหาดใหญ่  กลุ่มงานเวชกรรม สังคมโรงพยาบาลหาดใหญ่ ยังระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงเมื่อวานนี้ (17 พ.ย.) พบมีผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยามากถึง 223 ราย หรือพบผู้ป่วยเฉลี่ย 70.13 คน ต่อประชาชกรประชากร 100,000คน แต่เคราะห์ดีที่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ตำบล

ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ ตำบลคลองแห รองลงมาคือตำบลคูเต่า และตำบลหาดใหญ่ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ พบระบาดมากที่สุดในจังหวัด สตูล   รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส

Tag : สนามข่าว 7 สี โรคชิคุนกุนยา ชิคุนกุนยา