เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ห้องเรียนทางด้านภาษา

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ห้องเรียนทางด้านภาษา

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : ปริยาภรณ์ ภู่ตัน, ภูษณ อนุกรัษ์สมบัติ
แขกรับเชิญ : วริษฐา เอี่ยมอินทร์ ครูสอนวิชาการงานอาชีพ, ฐิตินันท์ ประทุมนันท์ หัวหน้า English Program, 

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 18 พย 61 ห้องเรียนทางด้านภาษา ปริยาภรณ์ ภู่ตัน ภูษณ อนุกรัษ์สมบัติ วริษฐา เอี่ยมอินทร์ ครูสอนวิชาการงานอาชีพ ฐิตินันท์ ประทุมนันท์ หัวหน้า English Program