จับประเด็นเป็นข่าว : อาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภัยใกล้ตัว

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 19:52 น.

Views

เทคโนโลยี ยิ่งก้าวล้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก้าวเข้ามาในชีวิตคนเรามากขึ้น เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินกระทบถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ติดตามเรื่องนี้ใน จับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ลุกลามขยายตัวเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ง่ายและรวดเร็ว ประมาณการกันว่า 2 ใน 3 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือประมาณ 2,000 ล้านคน เคยถูกหรือกำลังถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องหาทางป้องกัน ก่อนจะลุกลามบานปลายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ภัยร้ายที่แฝงผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่นการเข้าถึงข้อมูลบุคคล,โจรกรรมเงินฝาก หรือนำข้อมูลสำคัญไปหาประโยชน์ กระทั่งการล้วงข้อมูลจากองค์กร เพื่อเข้าแทรกแซงระบบ จนทำหให้เกิดความปั่นป่วนขึ้น
              
เรามาดู 3 สาเหตุหลัก ที่ทำให้ อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว นั่นเพราะ "ลงทุนน้อย" "หวังผลได้มาก" "ปราบปรามจับกุมได้ยาก" การลงมือของมิจฉาชีพแต่ละครั้ง ใช้คนไม่มากก็สามารถล้วงลึกถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ประมาณการกันว่า อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต สร้างความเสียหายไปทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ากว่า 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 18 ล้านล้านบาท ซึ่งความเสียหายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี

นอกจากการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจะเริ่มมีศูนย์กลางมากขึ้นในหลายประเทศ และยังมีตลาดมืดรับซื้อข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นการปราบปรามก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ยังมีระบบความปลอดภัยที่ไม่ดีเท่าที่ควร

ขณะที่ประเทศไทย ถูกจัดอันดับดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในอันดับที่ 22 จาก 194 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย เราจึงมีแผนระดับชาติเพื่อรับมือ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และเตรียมจัดตั้งหน่วยงานกลางที่พร้อมเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการโจรกรรมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา, ความลับทางการค้า, เทคโนโลยีการผลิตสินค้ารวมทั้ง ระบบข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังเป็นเป้าหมายหลักในการถูกโจรกรรม

ยิ่งการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีความรุนแรง มากขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมมีผลต่อความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศ มากยิ่งขึ้นไปด้วย ดังนั้นการสร้างระบบดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ไทยต้องเร่งก้าวตามให้ทัน

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว อาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต