พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทุกฝ่ายจับมือทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก จ.นนทบุรี

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 07:00 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบปัญหาที่ดินวัดบางแพรกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนผู้รับซื้อฝาก หลังจากเจ้าอาวาสนำเงินไปไถ่ถอนที่ดินไม่ทันกำหนด 1 ปี ตามสัญญา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก วัดบางแพรก นนทบุรี วัดบางแพรก ที่ดินวัดบางแพรก