ขอให้ตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจ หลังเบี้ยวค่าทำศพ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 17:03 น.

Views

เรื่องนี้เป็นความเดือรด้อนของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุรีรัมย์ ที่ต้องการให้ตรวจสอบ และเอาผิดกับคณะกรรมการสมาคมฯ หลังไม่จ่ายเงินค่าทำศพสมาชิก รวมแล้วกว่า 3 ล้านบาท

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมตัวกันเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอให้ตรวจสอบเอาผิดกับสมาคม หลังจากได้จ่ายเงินค่าจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิตปี 2560-2561 กว่า 100 ราย เฉลี่ยรายละกว่า 25,000 บาท รวมแล้วเกือบ 3 ล้านบาท เมื่อสอบถามก็บ่ายเบี่ยง และล่าสุดทางสมาคมฯ ได้ส่งหนังสือถึงสมาชิกขอยกเลิกสมาคมฯ โดยไม่ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ อีกทั้งไม่รับปากว่าจะมีเงินจ่ายให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งยังค้างจ่ายอยู่ด้วยหรือไม่ สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกเป็นอย่างมาก โดยสมาชิกต่างเชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น

และจากการลงมติของสมาชิก เห็นด้วยที่จะให้ยุบสมาคมฯ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบของ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยนายทะเบียนต้องเป็นคนเซ็นคำสั่งให้ยุบสมาคมฯ หลังจากนั้นให้สมาคมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยตรง เข้าทำการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ และหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตตามจริง ต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายกับคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุรีรัมย์ สมาคมฌาปนกิจ เงินค่าทำศพ โกงเงินค่าทำศพ