รับเรื่องรถร่วมฯ ขอขึ้นราคา อาคม ถกเอกชนต้องปรับปรุงบริการ

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 14:50 น.

Views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับตัวแทนเอกชน ว่าในการประชุมผู้ประกอบการได้มีการยื่นข้อเสนอ 3 ประเด็นประกอบด้วย
1.ขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสาร (รถร้อน) ปัจจุบันค่าโดยสาร 9 บาท ตลอดทาง จะขอเป็น 12 บาทตลอดสาย 2.รถโดยสารปรับอากาศ (รถแอร์) ปัจจุบันค่าโดยสารเริ่มจาก 13 บาท จะขอเป็นเริ่ม 15 บาท และขอปรับระยะละ 2 บาท และ 3.ส่วนกรณีรถโดยสารรุ่นใหม่ปรับอากาศจะขอปรับใน 4 กิโลเมตรแรก 20 บาท และกิโลเมตรที่ 5 จะขอเป็น 25 บาทตลอดสายนั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอทั้ง 3 ประเด็นนั้น กระทรวงคมนาคมก็เข้าใจผู้ประกอบการเนื่องจากมีต้นทุนที่ต้องแบกรับภาระ เช่น ค่าเชื้อเพลิง (NGV) ซึ่งที่ผ่านมาเชื้อเพลิง NGV ได้มีการลอยตัวและกระทรวงพลังงานได้ช่วยเหลือวงเงินในการเติม NGV นั้น อยู่ที่ 40,000 บาทในราคา 10.62 บาท และ ปตท.ก็แบกรับภาระอยู่ประมาณ 5 บาท ซึ่งมาตรการในการช่วยเหลือดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการก็จะมีค่าแรง ค่าซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง พิจารณารายละเอียดก่อนจะสรุปว่าจะเป็นในทิศทางใด โดยจะต้องสรุปรายละเอียดภายในกลางเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจะต้องดูข้อมูลทุกส่วนประกอบเนื่องจากมีหลายปัจจัยเพื่อความเหมาะสม ส่วนอัตราค่าโดยสารที่ผู้ประกอบการเสนอขอมานั้น ก็จะต้องขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางอีกครั้ง นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เช่น การปรับปรุงตัวรถที่ให้บริการ มารยาทการให้บริการของพนักงาน รวมถึงกฎกติกามารยาทในการขับรถด้วย โดยผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะดำเนินการ

Tag : รถเมล์ รถร่วม ขสมก ขึ้นราคารถเมล์