รัฐงัดมาตรการลดหย่อนภาษี ส่งเสริมการลงทุนปี 62 เน้นโครงการใหญ่

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

รัฐบาลใช้มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อจูงใจกระตุ้นการลงทุนปี 2562 เน้นโครงการใหญ่ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ  

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบมาตรการพิเศษ เพื่อกระตุ้นการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมภายในปี 2562 มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เริ่มใช้กับคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี 2562 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี

พร้อมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากสำหรับภาคการเกษตรระดับท้องถิ่น ที่มีเงินทุนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เริ่มมีผลกับคำขอที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 ถึงสิ้นปี 2563 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ส่วนกิจการเดิมจะได้รับการยกเว้นภาษีไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินลงทุน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุน 3 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 21,000 ล้านบาท ที่เป็นกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสูงและกิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ประกอบด้วยการผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม และการจัดตั้งวิทยาเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปีนี้ว่าขยายตัว 3.3 % ต่ำกว่าที่คาดไว้ และชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวสูงถึง 4.6 %

จึงได้ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ ลงมาอยู่ที่ 4.2 % จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 4.2-4.7 % และคาดว่าการส่งออกปีนี้ จะขยายตัวได้เพียง 7.2 % จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 10 %

Tag : มาตรการลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษี