กสทช.เตรียมอนุญาตให้ AIS และ TRUE ทดสอบให้บริการ 5G

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

กสทช.เตรียมอนุญาตให้ AIS และ TRUE ทดสอบให้บริการ 5G เพื่อความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ในปี 2563

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะเสนออนุญาตให้ AIS และ TRUE ทดลองให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ 2.6 กิกะเฮิร์ตซ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคมนี้ โดย AIS จะทดลองที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ส่วน TRUE จะทดลองที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ขณะที่ดีแทคอยู่ระหว่างการขออนุญาต โดยทั้ง 3 ค่ายมือถือ เตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ในปี 2563

กสทช. ระบุว่า เทคโนโลยี 5G จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการผลิต เทคโนโลยี 5G จะทำให้มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานคน ใช้ Big Data คำนวณความต้องการการผลิต ส่วนด้านการเมือง 5G จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องระบบการเลือกตั้ง ในอนาคตระบบโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทแทนหัวคะแนนของพรรคการเมือง

ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่ เพราะ 5G ต้องใช้คลื่นความถี่มากถึง 100 เมกะเฮิรตซ์ ถ้าต้องใช้เงินลงทุนในการประมูลคลื่นสูงมาก ก็อาจจะไม่เกิด 5G ขึ้น ในปี 2563

Tag : กสทช AIS TRUE เอไอเอส ทรู 5G