ผู้พิพากษาค้าน พ.ร.บ.ไซเบอร์ ชี้เสี่ยงถูกอำนาจรัฐครอบงำ

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 20:14 น.

Views

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ออกมาคัดค้าน พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ชี้เสี่ยงต่อการถูกครอบงำโดยอำนาจรัฐ เพราะไร้การถ่วงดุลจากตุลาการ โดย พ.ร.บ.คอมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ครอบคลุมเรื่องความมั่นคงของรัฐอยู่แล้ว

นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ เปิดแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านกรณีที่จะมีการนำร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (20 พ.ย.) หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปทบทวนถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ของร่างฉบับดังกล่าว

นายศรีอัมพร ระบุว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้นำมาบังคับใช้จะเกิดผลเสียต่อประเทศ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และความน่าเชื่อถือ เพราะได้ให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กปช. ที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เข้าไปในเคหสถานตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ หน่วยความจำ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ทางไซเบอร์ โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น หรือแม้แต่คดีความ หรือไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หากขัดขืนหรือไม่ยอมบอกรหัสผ่าน เพื่อเปิดอุปกรณ์ทางไซเบอร์จะมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอำนาจครอบคลุมการดำเนินการหรือการป้องกันป้องปราบการกระทำผิดทางไซเบอร์อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่ต้องบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ ก่อนส่งต่อให้ สนช. พิจารณาและบังคับใช้ต่อไป

Tag : พรบ ไซเบอร์ พรบ คอมพิวเตอร์ พรบ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์