คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาป้ายประชาสัมพันธ์ LED บนเกาะเกร็ด

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ว่าสัปดาห์นี้ได้นัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อบจ.นนทบุรี และ อบต.เกาะเกร็ด มาหารือเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา ป้ายประชาพันธ์ LED บนเกาะเกร็ด ซึ่งถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสม เพราะบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียง สัญลักษณ์สำคัญ หรือ Landmark อายุกว่า 300 ปีของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED นี้ มีค่าก่อสร้างกว่า 23 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 2559 แต่ไม่เปิดใช้งาน โดยเป็น 1 ในรายการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด เช่น เสาไฟฟ้าประติมากรรมหงส์ กล้องทีวีวงจรปิด รวมทั้งการปลูกต้นไม้ งบประมาณรวมทั้งโครงการ 45 ล้านบาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณปี 2558 ให้จังหวัดนนทบุรีรับผิดชอบดำเนินการ

ก่อนหน้านั้นนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 ว่าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED ไม่มีการขออนุญาตกรมศิลปากรทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ถือว่าทำผิดกฎหมาย และเป็นการคุกคามข่มโบราณสถาน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7