ชาวบ้านงง โครงการวางท่อส่งน้ำฯ ชะงัก จ.นครราชสีมา

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 17:03 น.

Views

ชาวบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนว่า เดือดร้อนจากการหยุดชะงักของโครงการเดินท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากมีชาวบ้านรายหนึ่งได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่า ทางโครงการทำให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นมันสำปะหลังได้รับความเสียหาย ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ดำเนินโครงการนั้น อยู่ในเขตทางสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

โดยชาวบ้านบอกว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์สาธารณะที่ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เมื่อภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ดี อยากให้ผู้ที่บอกว่าตัวเองเสียประโยชน์ที่มีเพียงรายเดียว มองที่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

จากปัญหาที่เกิดขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้ข้อมูลว่า โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงการวางท่อส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และดำเนินการแล้วเสร็จไปเกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงจุดที่ตัดผ่านหน้าไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านรายสุดท้ายเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ บอกว่า ก่อนเริ่มโครงการได้สำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านแล้ว พบว่าไม่มีผู้คัดค้านและทางเจ้าของที่ดินที่มีปัญหาเองก็ได้ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งในผู้มีความประสงค์ใช้น้ำจากโครงการด้วย ดังนั้น จากนี้ตนเองพร้อมที่จะให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยืนยันว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบ และจะเดินหน้าทำโครงการให้สมบูรณ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ยามขาดแคลนต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โครงการวางท่อน้ำ โครงการวางท่อส่งน้ำฯ นครราชสีมา วางท่อน้ำ