คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปย้ายป้าย LED ออกจากเกาะเกร็ด

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยหลังหารือกับ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ถึงบทสรุปวิธีแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด ซึ่งก่อสร้างเสร็จปี 2559 เช่น เสาไฟฟ้าประติมากรรมหงส์ กล้องทีวีวงจรปิด รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณปี 2558 จำนวน 45 ล้านบาท ให้จังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการนี้ โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียน เพื่อสะท้อนปัญหานี้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา    

ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์ LED ให้ย้ายออกจากเกาะเกร็ด ไปติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ ย่านถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

              
การก่อสร้างป้ายขนาดใหญ่ในเขตวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร โดยไม่ขออนุญาตกรมศิลปากร ทั้งที่พื้นที่นี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ถือเป็นบทเรียนให้กับจังหวัดนนทบุรี ใช้เป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

ขณะที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และนายก อบต.เกาะเกร็ด ต่างชื่นชมกับความสำเร็จนี้..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7