Green Report : ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

หลังสิ้นสุดคืน "วันลอยกระทง" ทุกๆ ปี กระทงจำนวนมากกลายเป็นขยะลอยอยู่ในแม่น้ำสายต่าง ๆ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีที่แล้วมีกระทงมากกว่า 800,000 ใบ โดยเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 700,000 กว่าใบ และกระทงโฟม 51,000 กว่าใบ

แต่เป็นที่น่ายินดีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนหันมาใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น ทำให้การย่อยสลายง่ายขึ้น เช่น กระทงที่ทำจากมันสำปะหลัง ใช้เวลาย่อยสลายเพียง 1 ชั่วโมง กระทงขนมปัง กระทงโคนไอศกรีม ใช้เวลาย่อยสลาย 3 วัน

และถึงแม้จะเป็นกระทงทำจาก วัสดุธรรมชาติ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ในช่วงประเพณีลอยกระทง กลับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจังหวัดนนทบุรี ลงมาถึงสมุทรปราการ, แม่น้ำท่าจีนช่วงสุพรรณบุรี ถึงสมุทรสาคร เป็นต้น นั่นเป็นเพราะ จุดที่นำกระทงไปลอยเป็นแหล่งน้ำปิด ไม่มีน้ำไหลเวียน ไม่มีปลาหรือสัตว์น้ำอาศัยอยู่ เพื่อช่วยกำจัดวัสดุจากกระทง

ดังนั้น วันลอยกระทงปีนี้ นอกจากรณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ยังรณรงค์ให้ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อแสดงออกถึง ความรักภายในครอบครัว และรักษาธรรมชาติ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ขณะที่นักวิชาการ แนะการทำกระทงรูปแบบใหม่ให้มีส่วนผสมของ "EM" หรือ หันมาลอยกระทงดิจิทัล ซึ่งช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียได้มาก

อีกสิ่งสำคัญในการดูแลแหล่งน้ำ คือ หลังสิ้นสุดคืนวันลอยกระทง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนจัดเก็บกระทงออกจากแหล่งน้ำให้หมดอย่างรวดเร็ว

ในคืนวันลอยกระทง ไม่ได้มีเพียง "กระทง" เท่านั้น ที่เราต้องตระหนัก ระมัดระวังไม่ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ยังมีเรื่องของ เสียงการจุดพลุ จุดประทัด ซึ่งเป็นมลพิษทางเสียง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาดอีกด้วย        
     
Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report