เดินหน้าประเทศไทย : ลบอดีตที่เคยพลาด ขอโอกาสคืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 18:20 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ลบอดีตที่เคยพลาด ขอโอกาสคืนคนดีสู่สังคม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : กุลธิดา พงษ์แจ่ม, ภานุรัจน์ ศนีบุตร
แขกรับเชิญ : ละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.เพชรบูรณ์, พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีราชทัณฑ์, ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 21 พย 61 ลบอดีตที่เคยพลาด ขอโอกาสคืนคนดีสู่สังคม กุลธิดา พงษ์แจ่ม ภานุรัจน์ ศนีบุตร ละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำ เพชรบูรณ์ ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีราชทัณฑ์ ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม