คอลัมน์หมายเลข 7 : หาทางออกก่อสร้างอาคาร รพ.ราชบุรี

วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เสียงสะท้อนจากตัวแทนแพทย์โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อครั้งคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่วันที่ 3 กรกฎาคม กรณีงานก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน สูง 11 ชั้นบริเวณฝั่งวงเวียน ปัจจุบัน คือ ด้านหลังของโรงพยาบาลราชบุรี

นายแพทย์นพวัชร์ ยืนยัน เห็นด้วยกับผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงปัญหาความแออัดและต้องการขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วย แต่มีข้อสังเกต เหตุใดไม่ก่อสร้างในพื้นที่เดิมจากแผนผังอาคารจะเห็นว่า อาคารผู้ป่วยนอกที่เคยอยู่ใกล้กับห้องฉุกเฉิน ตึกผ่าตัด หลังก่อสร้างเสร็จจะต้องย้ายออกไป นอกจากนี้ แม้จะมีการทุบอาคารหลังเก่าทิ้ง 7 หลังแต่ก็ยังมีข้อสังเกตเรื่องระยะห่างของอาคารหลังใหม่ไม่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น ปฏิเสธที่จะให้คอลัมน์หมายเลข 7 สัมภาษณ์ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กลับไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีคนใหม่ ระบุ โครงการนี้มีการทำสัญญาไปแล้วจึงต้องเดินหน้าต่อ แต่จะหาทางออกด้วยการปรับแบบอาคารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานใหม่ ยึดหลักให้บริการคนไข้ และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากบุคลากรในโรงพยาบาลก่อน

จากการลงพื้นที่ พบว่า อยู่ในขั้นตอนลงเสาเข็ม หากมีข้อสรุปที่ผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่าย คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7