พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เคนยา ประกาศยีราฟเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูเพิ่มจำนวน

วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 17:33 น.

Views

เคนยา ประกาศ ยีราฟ เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เร่งจัดทำแผนฟื้นฟู

รักษาการผู้อำนวยการองค์กรสัตว์ป่าแห่งเคนยา เปิดเผยว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าประชากรยีราฟ พันธุ์รอทส์ไชลด์ (Rothschild) มีจำนวนลดลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจุบันเหลือเพียง 659 ตัวเท่านั้น ส่งผลให้ขณะนี้ ยีราฟ สายพันธุ์ดังกล่าวในเคนยา อยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เบื้องต้น ทางการจะเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อเพิ่มจำนวน โดยจะเริ่มตั้งแต่หารือกับเจ้าของที่ดิน เพื่อลดการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของมัน และต่อต้านการล่ายีราฟและสัตว์ป่าอื่นๆ  รวมถึงจะพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค เพื่อรองรับสภาพความเป็นอยู่ของยีราฟในปัจจุบัน ตลอดจนป้องกันโรคต่าง ๆ

Tag : รอบรั้วรอบโลก ยีราฟ ยีราฟใกล้สูญพันธุ์ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เคนยา ยีราฟ รอทส์ไชลด์