สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรตลาดนานาชาติเริงจีส ตลาดขายส่งอาหารและสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรตลาดนานาชาติเริงจีส ตลาดขายส่งอาหารและสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนฝรั่งเศส ตลาดนานาชาติเริงจีส ฝรั่งเศส