คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าใช้งบรัฐก่อสร้างงานในที่เอกชน

วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับนายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนครั้งแรกเดือนมิถุนายน จากเอกสารร้องเรียนระบุว่า ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ส่วนขยายเขตพื้นที่การศึกษาจากอำเภอจอมบึง ซึ่งไกลจากตัวเมือง พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี และไม่อนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 
              
สอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ระบุเพียง ยังเป็นคดีความฟ้องร้องในชั้นศาล ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ขณะที่รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยอมรับ เป็นพื้นที่ของมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีจริง พร้อมแสดงเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ทำร่วมกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2552 ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 15 ไร่เพื่อการศึกษา เป็นระยะเวลา 60 ปี และยังไม่มีการยกเลิกข้อตกลงระหว่างกัน ยืนยันก่อสร้างเฉพาะที่จำเป็น เช่น ลานจอดรถ สนามฟุตบอล ตลอดจนถนนทางเข้า-ออก ส่วนศูนย์ภาษาจีนยังไม่มีการก่อตั้ง เนื่องจากติดระเบียบราชการ เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขณะที่อาคารเรียน 3 หลังนี้ ก่อสร้างในที่ดินของมหาวิทยาลัยที่ซื้อในภายหลัง 
               
วันที่  14 พฤศจิกายน คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระบุ การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลยังไม่เป็นผล โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 29 มกราคม 2562 นี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7