เกษตรบางพระแฟร์ 2561 ตามรอยพระภูมินทร์ จ.ชลบุรี

วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

กุ้งที่ว่ายน้ำในตู้ปลา ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำมาแสดงในงานแถลงข่าวจัดงาน "เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561" ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์" ที่ลานสนามหญ้าตรงข้ามหอประชุมมังคลาอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บอกว่า กุ้งที่นำมาจัดแสดง เป็นกุ้งที่เลี้ยงโดยปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่จะนำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบนี้ นอกจากนี้ ในงานจะมีการอบรมทำขนมชาววัง เช่น แมงดาฉาบเสวย ที่เป็นอาหารสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งการแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร เช่น นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นิทรรศการสวนสัตว์ นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร

ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดวันที่ 1-9 ธันวาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี