คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมศิลปากรเตรียมบูรณะเจดีย์เอียง

วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ปัญหาป้ายประชาสัมพันธ์ LED บดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียง อายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์พื้นที่ หรือ Landmark ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ริเริ่มทำโครงการนี้ ประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง อบจ.นนทบุรี และ อบต.เกาะเกร็ด จากนั้นจึงหารือกับนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ในสัปดาห์ที่แล้ว    

ขณะที่ อธิบดีกรมศิลปากร หลังลงพื้นที่ตรวจสภาพเจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จึงมีแนวคิดจะบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์เอียง หลังมีการรื้อย้ายป้ายจอ LED ออกไปจากเกาะเกร็ดแล้ว

จะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ LED เสาไฟฟ้า ประติมากรรมหงส์ กล้องวงจรปิด ซึ่งก่อสร้างเสร็จปี 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณปี 2558 จำนวน 45 ล้านบาท ให้จังหวัดนนทบุรีจัดทำโครงการนี้ มีจุดเริ่มต้นจากข้อมูลที่ประชาชนส่งให้คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาพประชาชน ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสะท้อนปัญหา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา นำไปสู่บทสรุปการแก้ไขปัญหา ที่ทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาจนสำเร็จในที่สุด


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7