คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการเคลื่อนย้ายสารบีที จ.ประจวบฯ

วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการจัดซื้อสารบีที มูลค่าเกือบ 57.6 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังเกษตรกรในจังหวัดประสบปัญหาหนอนหัวดำระบาดกัดกินต้นมะพร้าว จังหวัดจึงจัดซื้อสารบีทีเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ
  
คอลัมน์หมายเลข 7 เคยลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้ปีที่แล้ว หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับร้องเรียน กรณีปีงบประมาณ 2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดซื้อสารบี (BT : Bacillus Thuringiensis) เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการกำจัดหนอนแบบปลอดสาร แต่เหตุใดสารดังกล่าวยังกองไว้ที่หอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วงเงินกว่า 32 ล้านบาท และที่ศาลาข้างเมรุร้าง วัดนาหูกวาง มูลค่ากว่า 24.7 ล้านบาท จากการขยายผลพบว่า ไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร จังหวัดจึงไม่ตรวจรับและให้เอกชนคู่สัญญานำกลับไป แต่ไม่เป็นผล จังหวัดจึงบอกเลิกสัญญาและอยู่ระหว่างเป็นคดีความฟ้องร้องกัน แม้จังหวัดจะยังไม่เบิกจ่ายเงิน แต่ภาระการจัดเก็บสารดังกล่าว ทำให้อาคาร 2 แห่งนี้ไม่ได้ใช้งาน ขณะเดียวกันชาวบ้านห่วงเรื่องความปลอดภัย

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็น ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าสารบีทียังคงกองอยู่ที่หอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ตั้งข้อสังเกตทางออกของเรื่องนี้ เมื่อเอกชนไม่นำกลับไปปล่อยทิ้งไว้มานาน 6 ปี หน่วยงานราชการมีสิทธินำไปทำลาย

ทั้งนี้มีรายงานว่า สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อสารบีที ไม่เฉพาะที่อำเภอทับสะแกและอำเภอเมือง แต่ยังตรวจพบอีก 3 อำเภอคือ ที่อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และอำเภอกุยบุรี โดยทั้งหมดเป็นผู้จำหน่ายรายเดียวกัน จังหวัดตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว โดยเฉพาะในประเด็นคุณสมบัติของบริษัทผู้จำหน่าย อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7