Green Report : เตรียมรับมือฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ช่วงฤดูหนาวสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือ เรื่องหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ เพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่งทำให้มีฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมคน มีน้ำหนักเบาลอยในในอากาศ ถูกพัดปลิวไปไกลมากกว่า 200 กิโลเมตร และมีผลกระทบต่อสุขภาพของคน

ปีที่แล้วมีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ฟุ้งกระจายในอากาศ ปกคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จนสังเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะจุดที่การจราจรหนาแน่น 

สำหรับปีนี้คาดว่าไม่ต่างจากปีที่แล้ว หรืออาจจะรุนแรงกว่า เพราะแหล่งกำเนิดฝุ่นที่จำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งรถยนต์ โครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งบริเวณที่หน้าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดปทุมธานี ที่มักจะมีการเผาไหม้ซากพืชผลการเกษตร โดยช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ ถึงเมษายนปีหน้า

กรมควบคุมมลพิษ จึงเตรียมการเฝ้าระวังและรับมือ เบื้องต้นหากพบว่าพื้นที่ไหนมีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จะแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ แต่หากสถานการณ์ใกล้ขั้นวิกฤต หรือเริ่มกระทบสุขภาพประชาชน กรมควบคุมมลพิษ จะประสานขอความร่วมมือให้ควบคุมปริมาณการจราจร แนะนำให้เลี่ยงเส้นทาง และหากสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตอาจต้องทำฝนหลวง เพื่อลดฝุ่นในอากาศ

ไม่ใช่พื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่กรมควบคุมมลพิษ ยังสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นขนาดเล็กอีก 5 จังหวัดโดยรอบ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

นักวิชาการด้านฝุ่น ยังเสนอให้ภาครัฐให้พิจารณามาตรการบังคับหน่วยงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ ให้จัดรถรับ-ส่งบุคลากรที่มีจำนวนมาก ในกรณีที่ค่าฝุ่นและค่ามลพิษเกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนน ซึ่งมาตรการนี้มีการบังคับใช้แล้วในสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ เร่งผลักดันเปลี่ยนจากน้ำมันยูโร 4 มาใช้น้ำมันยูโร 5 และยูโร 6 ซึ่งมีค่ากำมะถันน้อยกว่าและสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้ถึง 30% ด้วย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม... รอไม่ได้


Facebook :,Ch7HD Social Care

Tag : Green Report