Green Report : อีกหนึ่งทางแก้สุนัขและแมวจรจัด

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

กรุงเทพมหานคร มีสุนัขจรจัดประมาณ 140,000 ตัว และแมวจรจัดอีกกว่า 90,000 ตัว ในแต่ละปีจึงมีเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากผลกระทบของสัตว์จรจัดเหล่านี้ 4,000 ถึง 5,000 ครั้ง แม้จะพยายามออกมาตรการควบคุมและนำมาฟื้นฟูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานครทั้ง 2 แห่ง แต่รองรับไม่ได้หมด

โดยที่ ศูนย์ควบคุมพักพิงสุนัขจรจัด เขตประเวศ รองรับสุนัขและแมวจรจัดได้ประมาณ 500 ตัว ส่วนที่ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รองรับได้ 5,000 ตัว

การหาบ้านให้น้องหมา จึงเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ก็จัดทำโครงการนี้ และยังมีกลุ่มคนรักสุนัขและแมว อาสามาร่วมลงแรงลงใจหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวด้วย อย่างกับกลุ่ม Adopt Me Please  ที่ช่วยแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด มากว่า 12 ปี

วิธีการจัดหาบ้านให้สุนัขและแมวจรจัด มีขั้นมีตอนชัดเจน เริ่มจากการตรวจสุขภาพ รักษา และทำหมัน ก่อนถ่ายรูปอิริยาบถต่างๆ ลงเพจ ประกาศหาผู้ที่อยากรับไปเลี้ยงดู เมื่อได้เจ้าของหรือบ้านใหม่แล้ว ก็จะมีระบบการติดตามการเลี้ยงดูสุนัขและแมว จนกว่าจะแน่ใจได้ว่า ผู้รับไปเลี้ยงดูแล ให้ความรักความใส่ใจและไม่ปล่อยกลับมาเป็น สุนัขและแมวจรจัดอีก

กลุ่ม Watchdog Thailand มองว่า โครงการหาบ้านให้น้องหมาน้องแมว เป็นอีกทางแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้ดี แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้  

สุนัขและแมว ถูกเจ้าของนำมาปล่อยทิ้งไว้ ตามที่สาธารณะทั่วประเทศมากขึ้น ทำให้แต่ละพื้นที่มีปัญหาสุนัขและแมวจรจัด สร้างผลกระทบย้อนกลับมาเป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การรณรงค์อย่าทอดทิ้ง สุนัขและแมว ไม่เคยได้ผล ขณะที่การตามแก้ไขปัญหา ก็ไม่มีวันจับสิ้น เพราะผู้เจ้าของขาดจิตสำนึกที่ดี งานหนักงานยากจึงไปตกอยู่ที่ กลุ่มคนรักสุนัขและแมว ที่พวกเขาเพียงแค่อยากเห็น "ชีวิตที่ดีของเจ้า 4 ขา"

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร เตรียมงบประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อที่จะปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ให้มีขนาดกว้างขึ้น สามารถรองรับสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงจัดทำโครงการหาบ้านให้น้องหมาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะทำไปพร้อมกับความร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสา หวังเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิต

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report