คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจหอประชุมที่โคราชใช้งานไม่คุ้มค่า ตอนที่ 1

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ที่เห็น คือภาพเปรียบเทียบหอประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดราชสีมา ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 4 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2557 กับภาพล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว ไปตรวจสอบกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบว่าไม่ต่างกัน คือใช้งานได้ไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดิน 159 ล้านบาท และปล่อยให้ทรุดโทรมเป็นที่อยู่ของนกพิราบ บางส่วนพังเสียหาย ทั้งที่ตรวจรับและเปิดใช้งานปี 2556

หอประชุมยังคงใช้งานแค่ประชุมเดือนละครั้ง สังเกตจากป้ายที่ติดไว้ ส่วนชั้น 2 ทรุดโทรมพังเสียหายเหมือนเดิม เนื่องจากไม่มียามดูแลกว่า 3 ปีแล้ว

อาคารหอประชุมหลังนี้ อำเภอเมืองนครราชสีมาได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งปี 2555 จำนวน 159 ล้านบาท  จากการผลักดันของนักการเมืองในพื้นที่ ใช้ค่าก่อสร้างหอประชุมความจุกว่า  2,000คน บนพื้นที่ราชพัสดุ 45 ไร่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนจากแผนงานเดิมที่จะใช้งบจากกรมการปกครองกว่า 49 ล้านบาท ก่อสร้างหอประชุมชั้นเดียว พื้นที่ 10 ไร่ที่ตำบลหัวทะเล

หอประชุมหลังนี้ เริ่มก่อสร้างวันที่ 4 ตุลาคมปี 2554 ตรวจรับงานวันที่ 30 สิงหาคมปี 2556 และเปิดใช้งานเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ใช้ประชุมประจำเดือนของกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา แต่ยังไม่เคยใช้จัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP ตามแผนงาน

โดยคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ได้รับร้องเรียน พบว่า หอประชุมใช้งานแค่ประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวม 6 ครั้ง แต่มีค่าไฟฟ้า 6 เดือน กว่า 200,000 บาท จึงเก็บเงินจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 780 คนๆละ 100 บาท/เดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า และค่าจ้างยามดูแลหอประชุม

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7