พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นิทรรศการ สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

สสส. ห่วงคนไทยใช้ยาต้านแบคทีเรียผิดวิธี เป็นหวัดเจ็บคอ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เสี่ยงเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา

"ชุดเอี๊ยมเด็ก" เป็นสื่อรณรงค์ในนิทรรศการ "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ให้ประชาชนรู้ถึงภัยของเชื้อดื้อยา จากการใช้ยาไม่ตรงกับโรค เช่น ไข้หวัด เจ็บคอ ไม่ควรกินยาต้านปฏิชีวนะ หรือยาต้านแบคทีเรีย

รวมถึงอันตรายจากการกินยาไม่ครบ จะมีการตกค้างของเชื้อ จนแพร่พันธุ์ต่อต้านยาตัวเดิม ท้ายที่สุดต้องใช้ยาที่มีราคาแพง และดื้อจนไม่มียารักษา

ไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา ปีละกว่า 30,000 คน ขณะที่ทั่วโลกมากกว่า 700,000 คนต่อปี ดังนั้นไทยจึงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ภายในปี 2564 ลดผู้ป่วยจากเชื้อดื้อยาให้ได้ร้อยละ 50

Tag : สสส ยาต้านแบคทีเรีย ใช้ยาต้านแบคทีเรียผิดวิธี ใช้ยาผิดวิธี ดื้อยา ยาปฏิชีวนะ สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย