ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง สส.350 เขตทั่วประเทศ

วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 12:09 น.

Views

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

อ่านรายละเอียด

Tag : เลือกตั้ง62 แบ่งเขตเลือกตั้ง เกาะติดเลือกตั้ง2562 เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ทิศทางประเทศไทย