คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจหอประชุมที่โคราชใช้งานไม่คุ้มค่า ตอนที่ 2

วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

หอประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ความจุกว่า 2,000 คน ที่เห็นนี้ ก่อสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ 45 ไร่ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รับงบไทยเข้มแข็ง ปี 2555 จำนวน 159 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้เอกชนคู่สัญญา ซึ่งส่งมอบงานวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จากนั้นเปิดใช้งานเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน แต่ใช้เฉพาะแค่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน จึงไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดิน 

หอประชุมใช้งานได้ไม่คุ้มค่าและขาดการดูแลรักษาที่ดี จึงทรุดโทรม บางส่วนพังเสียหาย ตามหลักฐานที่คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจพบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ภาค 4 ตั้งแต่ปี 2557 ว่าหอประชุมหลังนี้ไม่เคยใช้จัดงานนิทรรศการ หรือแสดงสินค้า OTOP ใช้งานแค่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน รวม 6 ครั้ง มีค่าไฟฟ้า 6 เดือน รวมกว่า 200,000 บาท จึงเก็บเงินจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอเมืองนครราชสีมา 780 คนๆ ละ 100 บาทต่อเดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า และค่าจ้างยามดูแลหอประชุม โดยผู้บริหารอำเภอนครราชสีมา รับปากจะรีบจัดทำแผนการใช้งานหอประชุมให้คุ้มค่า

ผ่านมากว่า 4 ปี คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามปัญหาโครงการนี้สัปดาห์ที่แล้ว พบว่าหอประชุมใช้แค่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนละครั้ง และไม่มียามเฝ้าดูแลหอประชุม 3 ปีแล้ว จึงทรุดโทรมและเสียหายมากกว่าปี 2557 โดยเฉพาะชั้นที่ 2 ภาพที่เห็นนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน

เงินแผ่นดินนั้นคือ เงินของประชาชนทั้งชาติ หอประชุมนี้ต้องใช้งานให้คุ้มค่า นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ซึ่งพึ่งมารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองนครราชสีมา จึงมีแนวคิดใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้งานหอประชุม

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ลากันด้วยข้อคิดการตรวจสอบโครงการนี้จากอดีตผู้ว่า สตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7