พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บัวบูชา พาเที่ยว : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ไปชมความสวยงามใต้ท้องทะเลโอกินาวา และทักทายคู่ฉลามวาฬยักษ์ขวัญใจผู้ชมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่สุดในญี่ปุ่น...

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว