ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง สส.350 เขตทั่วประเทศ

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 13:50 น.

Views

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แสดงแบบแยกตามรายภาค

อ่านรายละเอียด

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง2562 เลือกตั้ง62 แบ่งเขตเลือกตั้ง ทิศทางประเทศไทย