พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ได้ที่ติดตั้งป้าย LED จากเกาะเกร็ดแล้ว

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายอดุลย์ บุญสม นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยข้อมูลนี้กับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนว่า พื้นที่ติดตั้งป้าย LED จะใช้พื้นที่ตลาดนัดติดกับเทศบาลริมถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 

หากมีการย้ายป้าย LED จากเกาะเกร็ดไปติดตั้งที่ตลาดนัด นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ จะให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายไปขายของที่ด้านหน้าเทศบาลประมาณ 1 เดือน
       
สำหรับป้าย LED บนเกาะเกร็ด มูลค่า 23 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด จัดทำโดยจังหวัดนนทบุรี ได้รับงบจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 45 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จปี 2559 แต่ถูกร้องเรียนถึงความเหมาะสม เพราะอยู่ใกล้กับเจดีย์เอียงอายุกว่า 300 ปี ที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารสัญลักษณ์เกาะเกร็ด และไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากรก่อนก่อสร้าง ทั้งที่พื้นที่นี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

การตรวจสอบเรื่องนี้ของคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพึ่งมารับตำแหน่ง ตอบรับแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้บทสรุปให้ย้ายป้าย LED ออกจากเกาะเกร็ด ไปติดตั้งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7