เตรียมพร้อมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน BikeUnAiRak

วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจความพร้อมโดยรอบสนามศุภชลาศัย เพื่อเตรียมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โดยย้ำให้ความสำคัญในการดูแลอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพึงพอใจสูงสุด

โดยพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน กิจกรรม BikeUnAiRak จำนวน 102,600 ชุด สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งรอบการมอบออกเป็น 9 กลุ่ม เรียงตามหมายเลขและวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียน ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบหมายเลข โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวบุคคล จากนั้นก็เข้าจุดตรวจอาวุธ ตรวจสอบขนาดเสื้อ ยื่นเอกสารรับป้าย Tag จักรยาน และคูปองจดขนาดเสื้อ และเตรียมเข้าสู่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาขั้นตอนทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง ประชาชนรับมอบสิ่งของพระราชทานได้ประมาณ 15,900 คน

ทั้งนี้ ภายในสนามศุภชลาสัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานครัวพระราชทานสำหรับบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับทุกคนที่มาร่วมพิธีด้วย

อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำผู้ที่มารับมอบสิ่งของพระราชทานให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ พร้อมขอให้แต่งกายสุภาพ หลักเลี่ยงการพกพาสัมภาระขนาดใหญ่ เพื่อความคล่องตัวในการรับสิ่งของพระราชทาน

Tag : สนามข่าว 7 สี