News

กทม.รับโอนตลาดนัดจตุจักร พร้อมปรับลดค่าเช่าแผงค้าลง

กรุงเทพมหานคร รับโอนการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร จากการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมปรับลดค่าเช่าแผงค้าลง

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการและเก็บค่าเช่าแผงค้า ตลาดนัดจตุจักร ต่อจากการรถไฟแห่งประเทศไทย วันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งมอบพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร
              
เบื้องต้น กทม. ได้ปรับปรุงประตูทางเข้าทั้ง 3 ประตู ปรับพื้นผิวถนนภายในทั้งหมด และทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำ และยังได้ลดอัตราค่าเช่าแผงจากเดิม 3,157 บาทต่อเดือน ลดลงเหลืออัตรา 1,800 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ค้ารายย่อยภายในตลาดนัดจตุจักร
              
นอกจากนี้ ให้ผู้ค้าเปลี่ยนร่มเป็นสีเดียวกันทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ขณะเดียวกันจะหาพื้นที่เพื่อจอดรถรับส่งนักท่องเที่ยวให้ด้วย

ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ และจะประสานตำรวจ จัดกำลังเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่