News

คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ไขปัญหาย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดขอนแก่น ติดตามจาก คุณสมโภชน์ โตรักษา