คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามแก้ปัญหาย้ายสถานีขนส่งขอนแก่น ตอนที่ 1

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น พยายามชี้แจงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในระหว่างลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ วันที่ 22 พฤศจิกายน คดีนี้แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษายกฟ้อง กรณีที่ชาวบ้านยื่นขอให้เพิกถอนประกาศของกรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังมีประเด็นข้อสังเกต คำพิพากษาไม่ได้ระบุว่า ห้ามเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 พร้อมขอให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยพิจารณา

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่า คดีนี้ยังไม่ยุติ การจะเปิดใช้สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ควบคู่กับแห่งที่3 ตามที่ประชาชนร้องขอหรือไม่นั้น ต้องขอกลับไปศึกษาข้อกฎหมาย

คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม หลังประชาชนร้องเรียน จึงลงพื้นที่พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค

ประชาชน ทั้งนี้รถโดยสารประจำทางทั้งหมดย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมปีที่แล้ว ชาวบ้าน ระบุ แม้จะพยายามปรับตัวในการเดินทางไปต่อรถซึ่งมีระยะทางเพิ่มขึ้น 9 กิโลเมตร แต่บางคนยังได้รับผลกระทบ  

ส่วนข้อพิรุธราคาที่ดินที่ใช้ก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขยายผลตรวจสอบของ ป.ป.ช.  

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7