Green Report : วันสิ่งแวดล้อมไทยลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

วันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นอีกวันที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญกับทุกคน และต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป
              
ในปีนี้ รัฐบาลจึงใช้ "วันสิ่งแวดล้อมไทย" เป็นจุดเริ่มต้นอย่างจริงจังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม หลังพบว่า ขยะพลาสติกและโฟมกองสุ่มกันมากขึ้นอย่างไม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต
              
โดยได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อในเครือข่าย 16 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันงดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า หากใครจะไปซื้อของต้องเตรียมถุงผ้าไปจากบ้าน และหลังจากวันที่ 4 ธันวาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะตกลงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้จัดกิจกรรม "ปฏิเสธการรับถุงใส่ของ" กันมากขึ้น โดยหวังจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
              
นอกจากถุงพลาสติกแล้ว พลาสติกจากหลอดเป็นขยะอีกประเภทที่เพิ่มขึ้นและกำจัดได้ยาก จึงมีหลายหน่วยงานรณรงค์ลดการใช้หลอด ทั้งการออกแบบแก้วที่ดื่มได้สะดวกไม่ต้องพึ่งพาหลอด และยังเปิดรับบริจาคหลอดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาทำ "หมอน" เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง มีแผลกดทับ และใช้ปรับสรีระในโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
              
ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เป็นที่รวบรวมหลอดพลาสติก ที่มาจากการบริจาค และมีจิตอาสาสลับหมุนเวียนมาช่วยกันผลิตหมอนจากหลอดพลาสติก ซึ่งขณะนี้ยังต้องการอยู่ไม่จำกัด
              
ช่อง 7HD เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ตื่นตัวร่วมรณรงค์ลดขยะพลาสติกและโฟม ผ่านกิจกรรม "ปันรัก ปันความรู้ สู่โลกสีเขียว" ตามโครงการ 7 สีปันรักให้โลก โดยจัดอบรมพนักงาน ให้รู้ถึงวิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธี ปรับเปลี่ยนถังขยะ และให้พนักงานนำพลาสติกเหลือใช้มาแลกสะสมของรางวัลผ่านแอปพลิเคชันไลน์  "7 สีปันรักให้โลก"
              
ช่อง 7HD ยังส่งนักแสดงพรีเซ็นเตอร์ โครงการ 7 สีปันรักให้โลก เป็นสื่อกลางรณรงค์ให้ทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกัน ลด ละ และเลิก แก่ชาวบ้าน ชุมชนและสถาบันการศึกษา
              
ช่อง 7HD จะไปจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โรงเรียน และตลาดสดในวันพรุ่งนี้ที่ตลาดบองมาร์เช่ เขตจตุจักร ซึ่งเราจะเป็นสื่อกลาง เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไปเป็นระยะ             

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report