รายงานพิเศษ : เริ่มปีหน้า ไม่จ่ายค่าปรับ-ไม่ต่อภาษี

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

การปรับปรุงระเบียบการจราจร กรณีไม่ชำระค่าปรับจราจร จะไม่อนุญาตให้ต่อภาษียานพาหนะประจำปีได้ ล่าสุดมีความชัดเจน และน่าจะประกาศบังคับใช้ได้ต้นปีหน้า ติดตามจากรายงาน

การเชื่อมต่อระบบอายัดการชำระภาษีประจำปีกับผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับจราจร ระหว่างกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกันได้แล้ว ดังนั้นหากคุณผู้ชมยังค้างค่าปรับจราจรขอให้รีบดำเนินการ เพราะคาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมปีหน้า กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ สำคัญกว่านั้น คือกฎหมายมีผลย้อนหลัง 1 ปี

แม้การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน อาจทำให้ประชาชนติดต่อชำระภาษียานพาหนะลดลง จากจำนวนผู้เสียภาษีประมาณ 100,000 รายต่อวัน เนื่องจากหลายคนไม่ต้องการชำระค่าปรับเป็นเงินก้อนเดียว กรมการขนส่งทางบก จึงกำลังเร่งหาข้อสรุปการอุทธรณ์ใบสั่ง ด้วยการเปิดให้คนที่ยังไม่ชำระค่าปรับจราจร สามารถต่อภาษีได้ชั่วคราว และรับเครื่องหมายป้ายวงกลม ที่มีอายุการใช้งานเพียง 30 วัน หากครบกำหนดยังไม่มีการติดต่อชำระค่าปรับจราจร โทษจะเพิ่มพูน เพราะถือว่ามีความผิด ในข้อหาไม่ต่อภาษียานพาหนะตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องควักเงินจ่ายค่าปรับเพิ่มอีกไม่เกิน 2,000 บาท 

นอกจากนี้ กลางปีหน้า กรมการขนส่งทางบก จะประกาศบังคับใช้กฎหมายเพิ่มโทษไม่พกใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลดโทษปรับให้ต่ำกว่า 50,000 บาท ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการใช้รถใช้ถนน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเอง

Tag : ต่อภาษี ค่าปรับ ไม่จ่ายค่าปรับ ไม่ต่อภาษี ภาษียานพาหนะ เกาะติดข่าวดัง กรมการขนส่งทางบก