คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามแก้ปัญหาย้ายสถานีขนส่งขอนแก่น ตอนที่ 2

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรักษาราชการขนส่งจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำพิพากษา กรณีชาวบ้านยื่นขอให้เพิกถอนประกาศกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดให้รถโดยสารประจำทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว

ตัวแทนชาวบ้าน มองว่า การกำหนดจุดรับส่งผู้โดยสารบนถนนมิตรภาพ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในวงกว้าง ส่วนการจัดรถไว้ให้บริการตลอด24 ชั่วโมงตามข้อมูลของขนส่งจังหวัดนั้น อาจสวนทางกับความเป็นจริง เพราะประชาชนยังต้องเหมารถรับจ้างในการเดินทางอยู่              

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ติดตามเรื่องนี้ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ฝากเสียงสะท้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ยังมีข้อร้องเรียน ทั้งพิรุธราคาที่ดินสูงกว่าราคาประเมินมาก ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่นรับไปขยายผลแล้ว และการเรียกเก็บเงินค่าเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

การปรับปรุงศาลาพักผู้โดยสารใช้เวลา 120 วัน หลังจากเปิดใช้จะประเมินข้อดี ข้อเสียต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7