ชาวบ้านคัดค้านไม่เอาฟาร์มเลี้ยงหมู จ.นครนายก

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 17:03 น.

Views

ปัญหาที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงหมู รายการของเรานำเสนออยู่บ่อยครั้ง วันนี้มาอีกแล้ว แต่ยังไม่ทันสร้างฟาร์มก็เกิดปัญหา เพราะชาวบ้านบอกว่าจะมาสร้างทั้งที แต่ไม่โปร่งใส ลงพื้นที่ไปที่ จ.นครนายก

ชาวบ้านที่พากันมาร้องเรียนเรื่องนี้คือ ชาวบ้านจากหมู่ 3 หมู่ 11 หมู่ 15 และหมู่ 16 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก รวมตัวกันมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายอำเภอบ้านนา เพื่อให้ช่วยตรวจสอบการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

โดยตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า ในหมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่อยู่ ๆ ทางผู้นำชุมชนได้เรียกชาวบ้านให้ไปประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น ร่วมทำประชาพิจารณ์ ในการที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจะเข้ามาสร้างฟาร์มหมูระบบปิดในพื้นที่หมู่ 16 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อทราบเรื่องก็ไม่เห็นด้วย เพราะขัดกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
              
ด้านนายอำเภอบ้านนา กล่าวกับชาวบ้านหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า การที่บริษัทเอกชนจะเข้ามาก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูในพื้นที่นั้น จะต้องมายื่นหนังสือกับนายก อบต.เสียก่อน เพื่อรับการพิจารณาข้อบัญญัติตามขั้นตอนกฎหมาย หลังจากนั้นจึงจะจัดประชุมทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านได้ ซึ่งการทำประชาพิจารณ์ไปก่อนหน้านี้ถือว่าไม่มีผลใด ๆ เนื่องจากไม่ได้ทำตามกระบวนการ โดยหลังจากนี้ทางอำเภอจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป                                                      

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ฟาร์มหมู ตรวจสอบการก่อสร้างฟาร์มหมู คัดค้านสร้างฟาร์มหมู ฟาร์มหมูเอกชน