ชาวบ้านขอศาลาเอนกประสงค์ ได้ลานสุขภาพแทน จ.ระยอง

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 17:01 น.

Views

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณสร้างลานสุขภาพให้ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่ต้องการ สุดท้ายอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กผุพัง หญ้าขึ้นรกรุงรัง ถูกปล่อยทิ้งร้าง

ลานสุขภาพ เขต 2 ชุมชนบ้านเขาจอมแห หมู่ 7 ในตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อยู่ในสภาพที่มีหญ้าขึ้นรก จนชาวบ้านและเด็ก ๆ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้ โดยชาวบ้าน เล่าว่า ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ร้องขอให้เทศบาลตำบลมะขามคู่ เข้ามาสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น งานบุญตามประเพณี รวมทั้งสามารถใช้เป็นที่ประชุมของชุมชนได้ แต่ปรากฏว่าทางเทศบาลฯ ไม่เห็นชอบ และเปลี่ยนจากการสร้างศาลาเอนกประสงค์มาเป็นลานสุขภาพแทน ชาวบ้านบอกว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ชาวบ้านร้องขอไป

ซึ่งหลังจากลานสุขภาพสร้างเสร็จ ก็มีชาวบ้านและเด็ก ๆ ไปออกกำลังกายน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงาน กว่าจะกลับมาก็ค่ำมืด ส่วนเด็ก ๆ ก็มีอยู่เพียงไม่กี่คน ทำให้อุปกรณ์ออกกำลังกาย และเครื่องเล่นต่าง ๆ ชำรุดผุพัง พื้นที่ก็ไม่ได้รับการดูแลรักษา หญ้าก็ขึ้นรก จนชาวบ้านนำวัว นำแพะ มาปล่อยเลี้ยง

จากปัญหานี้ ทางชาวบ้านจึงอยากให้เทศบาลตำบลมะขามคู่เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ และหากสามารถแก้ไขได้ ก็อยากให้ปรับพื้นที่จุดนี้เป็นศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ขอศาลาเอนกประสงค์ได้ลานสุขภาพ ลานสุขภาพ