รายงานพิเศษ : บ้านผู้ป่วยยามยาก จ.ราชบุรี

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

เป็นเสียงสะท้อนของคุณลุงสนิท อาสนะ แพทย์แผนโบราณ ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยยากไร้ มานานกว่า 36 ปี โดยคุณลุงเล่าว่าได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยยากไร้ ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยในความดูแลถึง 86 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หนำซ้ำบางคนไร้ญาติ หลังถูกญาตินำมานวดรักษาคลายเส้น กระทั่งฝากไว้ แล้วไม่กลับมาเหลียวแลอีกเลย  

คุณลุงสนิท เจ้าของบ้านพักผู้ป่วย เล่าว่า มีผู้ติดต่อขอนำผู้ป่วยมาฝากให้รักษาทุกวัน แต่ไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีก เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งค่าจ้างคนคอยมาดูแลผู้ป่วย ถึงวันละ 5,600 บาท และค่าน้ำค่าไฟ ค่ายาและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200,000 บาท

ด้วยความเพียรพยายาม ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐและเอกชน คัดเลือกให้คุณลุงสนิท เป็นบุคคลดีเด่น และเข้ารับรางวัลคนดี รวมถึงอีกหลายรางวัล แต่รางวัลทั้งหมดนี้ คุณลุงสนิทบอกว่ายังไม่เท่ากับน้ำใจจากลูกหลานที่ต้องดูแลพ่อแม่ในยามแก่ชรา

ติดต่อช่วยเหลือ คุณสนิท อาสนะโทร.089-546 7638

Tag : เกาะติดข่าวดัง