พร้อมจำหน่ายสินค้า OTOP รับช็อปช่วยชาติ

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

ทันทีที่รัฐบาลประกาศมาตรการช็อปช่วยชาติ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมจัดงาน "OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว ช็อปฟิน อินครบวงจร" กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วย

โดยภายในงานจะเปิดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากทุกจังหวัดนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากร ท้องถิ่น มาร่วมแสดงและจัดจำหน่าย โดยจะเริ่มจัดงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก เปิดจำหน่ายสินค้ายาวถึง 7 วัน จากนั้นจะทยอยเปิดจำหน่ายสินค้า OTOP ไปยังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต รวม 5 จังหวัด พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างรายได้สู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท นำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดีขึ้นในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าไปจับจ่ายสินค้า OTOP อย่าลืมขอใบกำกับภาษีที่จุดชำระเงิน เนื่องจากร้านค้าที่ร่วมจัดจำหน่ายทุกร้าน อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่สามารถนำใบกำกับภาษี ไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วย