เที่ยวสะพานไม้ไผ่ชมบัวแดง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 13:49 น.

Views

นักท่องเที่ยว แห่เที่ยวสะพานไม้ไผ่บ้านบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความยาว 300 เมตร  เพื่อชมบัวแดงกลางบึงน้ำใหญ่ เนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงกันสร้างขึ้นให้เป็น "แลนด์มาร์ค " เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่อง-เที่ยวสามารถปั่นจักรยาน วิ่งออกกำลัง และพายเรือชมบัวแดงได้อย่างใกล้ชิด