โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 13:49 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ   ประจำปี 2561 ที่วัดอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยนายเพชร สุพพัตกุล ผู้แทนพระองค์ได้เชิญผ้าไตรพระราชทานมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร