พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิลอราด ดอดิก นายเชลิโค คอมชิช และนายเชฟิก จาเฟโรวิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 15:31 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนาย มิลอราด ดอดิก นายเชลิโค คอมชิช  และนายเชฟิก จาเฟโรวิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ฯพณฯ นายมิลอราด ดอดิก  ฯพณฯ นายเชลิโค คอมชิช  และ ฯพณฯ นายเชฟิก จาเฟโรวิช คณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กรุงซาราเยโว  ในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน  ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : พระราชสาส์น บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา