ประชาชนทั่วไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา มีชาวจังหวัดพิษณุโลกทั้งหญิงและชาย พากันเดินทางมาบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยผู้ที่มาบริจาคโลหิตหลายคน ต่างใส่เสื้อสีเหลือง และบอกว่า ตั้งใจจะมาบริจาคโลหิตในวันที่ 5 ธันวาคม เพราะต้องการทำความดีเพื่อพ่อหลวง และยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้มีโลหิตสำรองเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยด้วย

ขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิต อวัยวะ หรือดวงตา” โดยใช้อาคารหอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นสถานที่ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต มีเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปาง และข้าราชการ ร่วมกันเข้ามาบริจาคโลหิตกันอย่างคึกคัก เพื่อร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง  รัชกาลที่ 9 

สำหรับโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้  ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำปาง จะนำไปเป็นโลหิตสำรอง เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเฉพาะทาง และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

Tag : ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ